Bariery w leczeniu szpiczaka mnogiego i opiece nad pacjentami.

 

Data utworzenia: 28.02.2007

 

Późna diagnoza i powolna procedura zatwierdzania leków są najpoważniejszymi przeszkodami w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim oraz w opiece nad nimi.

 

Zaawansowane stadium choroby z powodu późnej diagnozy oraz długi proces zatwierdzania leków stanowią dwie najpoważniejsze bariery w leczeniu szpiczaka oraz w opiece nad chorymi - wykazało międzynarodowe badanie, przeprowadzone w okresie od maja do października 2006 roku, przez Myeloma Euronet, europejską sieć grup pacjentów ze szpiczakiem.

 

Uczestnicy badania - 95 lekarzy i 42 pacjentów oraz rodziny pacjentów, pochodzących głównie z krajów europejskich, stwierdzili również, że niejasne lub nieobecne objawy stanowią poważną barierę w zakresie diagnostyki szpiczaka w ich krajach.

 

"Celem tego badania było nie tylko określenie, co lekarze, pacjenci i rodziny pacjentów uważają za najpoważniejszą barierę w zakresie diagnostyki, leczenia i opieki w przypadku szpiczaka, ale również co według nich należy zrobić, aby pokonać te bariery" - mówi Anita Waldmann, prezes Myeloma Euronet.

 

Chociaż większość uczestników badania oceniła ogólne standardy diagnostyki, leczenia i opieki w zakresie szpiczaka w swoich krajach jako bardzo wysokie lub powyżej przeciętnej, to pacjenci wraz z rodzinami twierdzili, że lepsza edukacja oraz więcej informacji posiadanych przez lekarzy, włącznie z lekarzami rodzinnymi, jest najważniejszym krokiem, który należy podjąć w celu likwidacji barier istniejących w diagnostyce, leczeniu i opiece u chorych ze szpiczakiem.

 

Lekarze podzielają tę opinię dotyczącą diagnostyki szpiczaka i uważają, że rozwiązanie kwestii dotyczących kosztów leczenia i ich zwrotu jest najważniejszym krokiem, jaki należy podjąć w ich krajach, aby pokonać bariery w leczeniu szpiczaka i opiece nad pacjentami. Drugie miejsce zajmuje szybsze zatwierdzanie leków i ich dostępność oraz dostęp do różnych opcji leczenia.

 

Szpiczak mnogi jest coraz częściej występującą odmianą nowotworu szpiku kostnego, który jest nieuleczalny, ale można go leczyć. Choruje na niego ponad 77 000 osób w Europie. Pełny raport z badania jest dostępny na stronie internetowej http://www.myeloma-euronet.org.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.mp.pl