katalog stron

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka

Centrum Leczenia Szpiczaka

.:: Strona główna :: Dodaj do ulubionych ::.

Większość ludzi musi zachorować, by zdać sobie sprawę z cudowności życia.

 
Menu
 
 
NOWOŚCI

NOWE INFORMACJE O SZPICZAKU I LEKACH

Aby udowodnić i pokazać heterogenność choroby, trudności diagnostyczne 

oraz poszerzyć jeszcze bardziej wiedzę na temat trudnego prowadzenia chorych 

ze szpiczakiem mnogim przygotowywana jest część trzecia pracy pt.: 

„Szpiczak mnogi – przypadki kliniczne”

Książka ukaże się w 2012 roku i zostanie wydana przez Fundacje Centrum Leczenia Szpiczaka.

Plan monografii (wydanie zaplanowane na wrzesień 2012 rok).
„SZPICZAK MNOGI - PRZYPADKI KLINICZNE”
pod redakcją dr A. Jurczyszyna i prof. A. B. Skotnickiego

 • Słowo wstępne – A.B. Skotnicki, A. Jurczyszyn
 • Preface – prof. R. Kyle
 • Recenzja – Lidia Usnarska-Zubkiewicz
 • Recenzja – prof. Henryk Gaertner

 1. Protokoły i schematy terapeutyczne stosowane w szpiczaku mnogim –
  A. Jurczyszyn

 2. Wybrane opisy przypadków chorych ze szpiczakiem mnogim leczonych w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie –
  A. Jurczyszyn, S. Fornagiel, T. Wolska-Smoleń, A.B. Skotnicki

 3. Wybrane opisy przypadków chorych ze szpiczakiem mnogim –
  W. Legieć, A. Dmoszyńska

 4. Rodzinna postać szpiczaka mnogiego - opis przypadku –
  A. Butrym, E. Stefanko, G. Mazur, T. Wróbel

 5. Rekonstrukcja stawu biodrowego u chorej na szpiczaka plazmocytowego –
  Dorota Dawidowska, Jadwiga Hołojda, Szymon Dragan, Aleksandra Butrym, Grzegorz Mazur

 6. Nabyta choroba von Willebranda u chorego na szpiczaka plazmocytowego –
  Grzegorz Mazur, Tomasz Wróbel, Olga Dobrzyńska, Sylwia Robak, Maria Podolak-Dawidziak

 7. Rzadkie postacie szpiczaka plazmcytowego z praktyki klinicznej –
  D. Dytfeld, M. Kaźmierczak, M. Komarnicki

 8. Progresywna i oporna na chemioterapię postać szpiczak plazmocytowego z zajęciem tkanek miękkich oczodołu i mózgowia – G. Helbig, S. Kyrcz-Krzemień

 9. Wybrane opisy przypadków chorych na szpiczaka mnogiego i pierwotną amyloidozę łańcuchów lekkich – G. Charliński, E. Wiater, W.W. Jędrzejczak

 10. Tlący się szpiczak plazmocytowy łańcuchów lekkich –
  M. Dudziński

 11. Opis przypadku - Makroglobulinemia Waldenstroma –
  J. Starzak-Gwóźdź

 12. Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych u chorych ze szpiczakiem mnogim z grupy wysokiego ryzyka – M. Sędzimirska, J. Lange

 13. Wybrane opisy przypadków chorych ze szpiczakiem mnogim –
  D. Woszczyk

 14. Napromienianie chorych na szpiczaka odosobnionego i szpiczak mnogiego - analiza i opisy przypadków –
  K. Pudełek, J. Pudełek

 15. Zagrażająca życiu polineuropatia w przebiegu zespołu POEMS z dobrą odpowiedzią na terapię lenalidomidem –
  K. Jamroziak, J. Góra-Tybor

 16. Plazmocytoma IgE manifestujący się jako guz okrężnicy –
  K. Jamroziak, J. Góra-Tybor

 17. Niespójności wyników laboratoryjnych związanych z ilościowym oznaczaniem białek u pacjentów z gammapatią monokolonalną – A. Adamska, R. Drożdż

 18. Wybrane opisy przypadków chorych ze szpiczakiem mnogim –
  A. Świderska

 19. Postępowanie przeciw bólowe w szpiczaku mnogim jako element leczenia paliatywnego –
  I. Chmielarczyk-Koszykowska

 20. Choroby zakaźne w hematologii –
  J. Czepiel, T. Mach

 21. Poradnik dla chorych - zarys możliwych problemów w przebiegu szpiczaka mnogiego –
  M. Czerniuk

 22. Moje życie ze szpiczakiem - cześć II – historie pacjentów: Beata Konstanty-Mesjasz, Stanisława Winiarska,
  Jerzy Gniatczyk, Mariola Grabarczyk, Wiesław Łojewski, Dorota Skrzypkowska, Bogumiła Poźniak, Krystyna Talaga, Teresa Smagowicz, Robert Koziana – A. Witenberg
 23. Moje życie ze szpiczakiem - cześć II – historie pacjentów w opracowaniu mgr Ady Witenberg: 

Beata Konstanty-Mesjasz, 

Stanisława Winiarska,
Jerzy Gniatczyk, 

Mariola Grabarczyk, 

Wiesław Łojewski, 

Dorota Skrzypkowska, 

Bogumiła Poźniak, 

Krystyna Talaga, 

Teresa Smagowicz, 

Robert Koziana.

****************************************************************************************

Poprzednia książka 

„Szpiczak mnogi - wybrane zagadnienia”

pod redakcją naukową 

dr A. Jurczyszyna 

oraz prof. A. B. Skotnickiego 

także zawierała historie Pacjentów i Ich Rodzin w opracowaniu mgr Ady Witenberg, a mianowicie: 

Tadeusz Falandysz, 

Krystyna Kubiak, 

Mieczysław Król-Łęgowski, 

Maria Pytka, 

Katarzyna Lepa, 

Roman Sadżuga, 

Janusz Żuchowski.

Leszek Ciepliński,
Jan Musiał,
Jakub Wróbel

 

Księgarnia Skarbnica
KSIĘGARNIA SKARBNICA w Krakowie, os. Centrum C 1 (tel. 12 644-54-29

   e-mail: ksiegarnia@skarbnica.krakow.pl)
KSIĘGARNIA MEDYCZNA w Krakowie, ul. Kopernika 7 (tel. 12 429-45-55   

e-mail: medyczna@skarbnica.krakow.pl)

******************************************************************************************

copyright © 2004 by MARIMER All righst resrved.