OŚRODKI PRZESZCZEPIANIA SZPIKU

BYDGOSZCZ

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika Szpital Uniwersytecki
ul. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz tel: 52 585 4860 fax: 52 585 4867
email: tsk@cm.umk.pl ; klhemonk@cm.umk.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki

GDAŃSK

Klinika Hematologii i Transplantologii
Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk tel.  58 349 22 30 fax  58 349 22 33
email: klern@amg.gda.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Hellman

LUBLIN

Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM,
Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego
ul. Chodźki2, 20-093 Lublin tel. 81 718 55 20, fax 81 74772 20
email: hemonkol@dsk.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
SP Szpital Kliniczny Nr 4
ul. Staszica 11, 20-081 Lublin tel. 81 534 64 42, fax 81 534 56 05
Kierownik: prof. dr hab. med. Anna Dmoszyńska

KATOWICE

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śl. AM
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
ul. Dąbrowskiego 15, 40-027 Katowice tel. 32 259 12 81, 32 256 28 58, 32 209 06 15 fax. 32 25549 85
email: klinhem@slam.katowice.pl ; hematologia@spskm.katowice.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Hołowiecki

KRAKÓW

Klinika Hematologii CM UJ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków tel.  12 424 76 00,  12 421 36 93
fax. 012 424 74 26
email: alekskot@hematcm-uj.krakow.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki

Ośrodek Transplantacji Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. Wielicka 265, 30-633 Kraków tel: 12 659 15 93, 12 658 20 11, wew. 1737 fax: 12 659 15 94
email: transpla@cm-uj.krakow.pl  , jgozdzik@cm-uj.krakow.pl
Kierownik: dr  n. med. Jolanta Goździk

POZNAŃ

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań tel. 61 847 43 56, 61 849 14 47, fax 61 847 43 56
email: knod@xmail.sk.5.am.poznan.pl ; jacek.wachowiak@plusnet.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak

Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań tel. 61 854 95 71; fax 61 85493 56
Kierownik: prof. dr hab. med. Mieczysław Komarnicki

WARSZAWA

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
Instytut Hematologii i Transfuzjologii ul. I. Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 349 63 59, fax 22 349 63 61 email: hemsek@ihit.waw.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Bożena Mariańska

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa tel. 22 644 50 24, 22 644 54 24, 22 644 52 50
Kierownik: dr med. Jan Walewski

Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM
SP Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha la, 02-097 Warszawa tel. 22 59928 18, fax 22 599 14 18
email: wiktor@amwaw.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Klinika Onkologii CSK WAM
ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa tel. 22 681 72 35 fax 22 610 30 98
Kierownik: prof. dr hab. med. Cezary Szczylik

Ośrodek Przeszczepiania Szpiku CSK MON
ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa tel. 22 681 65 59, fax 22 610 30 98
email: piotr_rzepecki@poczta.onet.pl
Kierownik: dr med. Piotr Rzepecki

WROCŁAW

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław tel. 71 783 13 75, 71 783 13 79, fax 71 362 15 12
email: sekretariat@dctk.wroc.pl ; bank@dctk.wroc.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Lange

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Bujwida 44, 50-345 Wrocław tel. 71 733 19 00, 71 733 19 02, 71 733 19 03, fax 71 733 19 09
email: klin@pedhemat.am.wroc.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Alicja Chybicka