Morfologia krwi.

 

Podstawowe badanie diagnostyczne, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi.

Do standardowego badania składu krwi należą: RBC, MCV, MCH, MCHC, WBC, PLT, HGB, HCT. Badanie ilościowe poszczególnych elementów układu białokrwinkowego (granulocyty, limfocyty, monocyty) wykonywane jest zazwyczaj ręcznie pod mikroskopem lub za pomocą automatu (tzw. "rozmaz"). Wartość MID, pojawiająca się często na wydrukach badań morfologii krwi, oznacza ilość komórek, których automat nie potrafił prawidłowo zidentyfikować.

Niektóre specjalistyczne kliniki (np. kliniki hematologiczne) posiadają automaty umożliwiające prawidłowe oznaczenie większości hemocytów.

 

Wartości referencyjne

 

Nazwa badania

Materiał biologiczny

Wartości referencyjne

Kobiety

Mężczyźni

b2-Mikroglobulina

Mocz

0 - 250 mg/l

b2-Mikroglobulina

Surowica

do 60 lat < 2.4 mg/l, powyżej 60 lat < 3.0 mg/l

Antygen nowotworowy CA 125

Surowica

Po usunięciu guza   < 18 U/ml

Pod koniec chemioterapii   <35 U/ml

Antygen nowotworowy CA 15-3

Surowica

< 30 U/ml

Antygen nowotworowy CA 19-9

Surowica

  < 24 U/ml

Białko całkowite

Surowica

60 - 80 g/l (6.0 - 8.0 g/dl)

Białko

Mocz

27 - 90 mg/24h

0 - 150 mg/24h

Cholesterol

Osocze, surowica

Wartości pożądane: < 5.2 mmol/l (<200 mg/dl)

Wartości graniczne: 5.2 - 6.5 mmol/l (200-250 mg/dl)

Wartości nieprawidłowe: > 6.5 mmol/l (>250 mg/dl)

Cholesterol HDL

Osocze, surowica

1.0 - 2.1 mmol/l

(40 - 80 mg/dl)

0.9 - 1.8 mmol/l

(35 - 70 mg/dl)

Cholesterol LDL

Osocze, surowica

Wartości pożądane: < 3.5 mmol/l (< 135 mg/dl)

Wartości podwyższone: 3.5 - 4.0 mmol/l (135-155mg/dl)

Wartości wysokie: > 4.0 mmol/l (> 155 mg/dl)

Erytrocyty

(RBC, Ery)

Krew

13 – 39 lat: 3.5 - 5.0x109/l, 40 – 59 lat: 3.6 - 5.1x109/l, 60 – 65 lat: 3.5-5.2x109/l, 

> 65 lat: 3.4 - 5.2x109/l.

13 - 16 lat: 4.1 - 5.5 x109/l,

17 - 19 lat: 3.9 - 5.6 x109/l,

20 - 39 lat: 4.2 - 5.6 x109/l,

40 - 49 lat: 4.0 - 5.6 x109/l,

50 - 59 lat: 3.9 - 5.6 x109/l,

60 - 65 lat: 3.9 - 5.3 x109/l,

> 65 lat: 3.1 - 5.7 x109/l.

Granulocyty

 

1.8 - 8.9 x 109/l

Hemoglobina

(HGB) (Hb)

Krew

12 - 16 g/dl

14 - 18 g/dl

Hematokryt HCT

Krew

34 - 47%

42 - 52%

Immunoglobiny (IgA)

Surowica

Dorośli:  0.90 - 4.50 g/l (90 - 450 mg/dl)

Immunoglobiny (IgG)

Surowica

Dorośli: 8.0 - 18.0 g/l (800 - 1800 mg/dl)

Immunoglobiny (IgM)

Surowica

0.70 - 2.80 g/l

(70 - 280 mg/dl)

0.60 - 2.50 g/l

(60 - 250 mg/dl)

 

 

 

 

Krwinki białe WBC

Krew

4.8 - 10.8 x109/l

4.8 - 10.8 x109/l

Krwinki czerwone RBC

Krew

4.2 - 5.4 x109/l

4.7 - 6.1 x109/l

Leukocyty (WBC)

Krew

Wartość średnia 7.8 x 109/l - zakres 4.4 - 11.3x109/l

Limfocyty (LYMPH)

Krew

Dorośli: Wartość średnia 2.5 x 109/l

zakres 1.0 - 4.5x109/l - % leukocytów 34

Limfocyty B

Krew

0.06 - 0.66 x 109/l

Limfocyty T

Krew

0.77 - 2.68 x 109/l

MCV (średnia objętość erytrocyta)

Krew

81 - 99 fl

80 - 94 fl

MCH (średni ciężar hemoglobiny w erytro-cycie)

Krew

27 - 31pg

MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w erytro-cycie)

Krew

33 - 37 g/dl

OB

Krew

do 60 lat < 12 mm/h,

powyżej 60 lat < 20 mm/h

do 60 lat  < 8 mm/h,

powyżej 60 lat  < 15 mm/h

Plazmocyty

Krew

U zdrowego człowieka w krwi obwodowej nie występują

Płytki krwi

Krew

130 - 400 x 109/l

Płytki krwi

(PLT, trombocyty)

Krew

140 – 440 x 109/l

RDW (wskaźnik rozkładu objętości krwinek czerwonych)

Krew

11.5 - 14.5%

Podwyższona wartość wskaźnika

przemawia za niedokrwistością z niedoboru żelaza.

Wapń Całkowity (Ca)

Surowica

2.12 - 2.62 mmol/l (8.5 - 10.5 mg/dl)

Witamina B12

Surowica

300 - 400 ng/l

Żelazo

Surowica

50 - 175 mg/dl

 

Interpretacja

 

Typ komórek

Wzrost

Spadek

Erytrocyty (RBC)

erytrocytoza

lub policytemia

anemia

lub erytroblastopenia

Leukocyty (WBC)

leukocytoza

leukopenia

Limfocyty

limfocytoza

limfocytopenia

Granulocyty

granulocytoza

granulocytopenia

lub agranulocytoza

Neutrofile (NEUT)

(granulocyty obojętnochłonne)

neutrofilia

neutropenia

Eozynofile (EOS)

(granulocyty kwasochłonne)

eozynofilia

eozynopenia

Trombocyty

thrombocytoza

trombocytopenia

Wszystkie linie komórkowe

---------------------

pancytopenia